Practical

(English version: see below)

Ticketregeling voor tickethouders editie 2020 (upgedatet op 25/02/2022)

De coronacrisis heeft gevolgen gehad voor alle zomerfestivals, inclusief Land of Love. Daar waar het oorspronkelijk de bedoeling was Land of Love editie 2020 ("The Gates of Heaven") te verplaatsen naar augustus 2021, heeft de realiteit de hoop ingehaald. Het gevolg is dat de bedoelde uitbreiding van Land of Love naar 2 festivaldagen, inclusief camping, nogmaals met een jaar uitgesteld wordt, met name naar vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2022. 
De tickets van editie 2020 zijn integraal omgezet naar voucherkrediet. Elke tickethouder heeft in de loop van mei 2021 een e-mail gekregen van onze ticketprovider Paylogic met zijn of haar persoonlijke vouchercode. Dit krediet kon ingewisseld worden voor tickets voor editie 2021, of bijgehouden worden voor editie 2022.
De officiële verkoop voor tickets voor Land of Love 2022 begint op woensdag 9 maart 2022. Houders van een voucher kunnen echter een week voordien, op woensdag 2 maart 2022 om 18u, reeds hun vouchers inwisselen voor tickets. Iedere houder zal hiervoor een mail krijgen enkele dagen voor deze exclusieve pre-sale. De vouchercodes zijn nog steeds dezelfde als vorig jaar.
De vouchers - of de resterende waarde daarvan - vervallen na stopzetting van de verkoop op 26 augustus, of wanneer alle tickets uitverkocht zijn. Er kan verder geen aanspraak meer worden gemaakt op de resterende waarde van de vouchers.

FAQ betreffende de tickets (wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe vragen):

Ik heb tickets voor Land of Love 2020, wat staat er nu te gebeuren?
Alle tickets werden omgezet naar een voucher, die te gebruiken was voor de 2 edities van Land of Love van 2021 en 2022. Zie de uitleg hierboven over hoe dit precies in zijn werk gaat. Elke houder van een ticket voor 2020 kreeg hierover ten laatste op vrijdag 21 mei 2021 een mail met een persoonlijke vouchercode. Een nieuwe mail met uitleg wordt verstuurd net voor de ticketverkoop voor editie 2022. Mocht je deze niet gekregen hebben, check dan zeker je map met Ongewenste Mail. Indien je hiermee problemen ondervindt, kun je ons contacteren op volgend emailadres: tickets@landoflove.be .

Ik probeerde net mijn vouchercode uit maar heb mijn bestelling niet helemaal afgerond. Nu krijg ik de melding dat mijn vouchercode niet meer geldig is. Wat moet ik doen?
De vouchercode is in principe slechts éénmaal bruikbaar om een bestelling mee af te ronden. Wanneer je in het midden van je bestelling stopt, dan is je code op dat moment niet meer geldig. Vouchercodes die gebruikt zijn bij bestellingen die niet helemaal afgerond zijn, worden echter na een twintigtal minuten terug vrijgegeven. Dan kun je het met dezelfde code nog eens opnieuw proberen. Klik dus na een twintigtal minuten opnieuw op de link die je in de email kreeg en voer je vouchercode opnieuw in.

Ik wil mijn vouchertegoed spreiden over de edities van 2021 en 2022. Kan dat?
Dat is inderdaad mogelijk, het voucherbedrag is volledig vrij te spenderen tussen de Land of Love 2021 en 2022. Als je nog vouchertegoed over hebt na je bestelling, krijg je een nieuwe voucher toegestuurd voor het resterende bedrag, die je dan voor een volgende bestelling kan gebruiken.

Ik had geen tickets voor Land of Love 2020, zal ik nog tickets kunnen kopen voor de editie van 2022?
De ticketverkoop is eerst opengesteld voor de houders van een ticket voor editie 2020. Wanneer na deze periode nog tickets beschikbaar zijn, zullen deze te koop worden gesteld voor de rest van het publiek op woensdag 9 maart 2022, vanaf 18 uur.

Ik had vip-tickets voor Land of Love 2020. Kan ik deze gebruiken als vip-tickets voor Land of Love 2021?
De huidige coronasituatie heeft ervoor gezorgd dat editie 2021 een uitzonderlijke editie wordt waar bepaalde zaken geschrapt moesten worden. Ook het vip-gedeelte (het "Golden Deck") valt hieronder. Vip-tickets zijn dus niet van toepassing. Je kunt ervoor opteren (een deel van) het vouchertegoed te gebruiken voor regular entry-tickets voor 2021, of dit vouchertegoed te houden om terug vip-tickets aan te kopen voor de editie van 2022. Wij houden eraan de prijzen voor de tickets in 2022 niet te verhogen, waardoor je je tickets voor dezelfde prijs zal kunnen aankopen.

Ik had early bird tickets voor Land of Love 2020. Kan ik deze gebruiken als early-bird tickets voor Land of Love 2022?
Als tickethouder van editie 2020 zul je eerder toegang hebben tot de ticketverkoop, waardoor je toch voor dezelfde prijs nog een early bird ticket voor editie 2022 zal kunnen aankopen.

Kan ik niet gewoon met mijn ticket voor 2020 binnen op de edite van  2022?
De organisatie heeft ervoor gekozen alle tickets om te zetten naar een vouchertegoed dat geldig is voor de edities  van 02021 en 2022. Bijgevolg zijn reeds afgedrukte tickets op zich niet meer geldig en zullen deze dus ook niet aanvaard worden op Land of Love 2022.

Kan ik met mijn boozebags van 2020 mijn drankbonnen afhalen op Land of Love 2022? Kan ik met mijn parkingticket van 2020 de parking oprijden op Land of Love 2022?
Nee, alle tickets, inlcusief booze bags en parkingtickets, zijn omgezet naar een vouchertegoed. Er dienen voor zowel de editie van 2021 als voor 2022 nieuwe booze bags en parkingtickets aangekocht te worden. Deze zullen te koop zijn aan dezelfde prijs als de booze bags en parkingtickets van editie 2020.

Ik had een ticket gewonnen voor Land of Love 2020. Kan ik met dat ticket binnen op Land of Love 2022?
Alle winnaars van tickets zullen worden gecontacteerd om een aangepaste oplossing hiervoor aan te bieden. 

Wat gebeurt er met mijn voucher wanneer Land of Love 2022 uitverkocht is?
Houders van een ticket voor Land of Love 2020 krijgen voor het algemene publiek de kans om hun ticket voor Land of Love 2022 aan te kopen. Hierdoor zijn zij verzekerd van een ticket voor deze editie. Wanneer de publieke ticketsale start, kan de houder van een voucher deze nog steeds inwisselen voor een ticket voor deze editie, zolang de voorraad strekt. Wanneer Land of Love 2022 uitverkocht is, kunnen geen tickets meer aangekocht worden, ook niet met vouchers. Wel kan de voucher nog steeds gebruikt worden voor de aankoop van 'Booze bags' en Parking tickets voor de editie van 2022, zolang de verkoop hiervan open staat en ook deze producten niet uitverkocht zijn.

Wanneer is Land of Love in 2022?
Land of Love 2022 vindt plaats op  vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2022.

Hoe zit dat wettelijk?
De overheid heeft beslist dat massa-evenementen, waaronder festivals, niet mochten plaatsvinden tot en met 31 augustus  2020. In het verlengde hiervan, heeft zij maatregelen getroffen voor de hele event- en muzieksector. Alle tickets - zowel inkom-, parking-, campingtickets en drank vouchers (de 'booze bags') zullen worden geconverteerd naar een 'voucher', zijnde een krediet voor de volledige waarde van de tickets, die geldig is voor 2 jaar. Met dit krediet kan voor de 2 edities van Land of Love in 2021 en 2022 eender welk ticket - voor zover het krediet dit toelaat -  aan te kopen. Deze maatregel beschermt de consument , en beperkt de economische schade voor de organisator.
Voor alle vragen over je tickets, hebben we een speciale mailbox opgericht: mail je vragen naar tickets@landoflove.be .

Waarom deze werkwijze?
Hiermee volgen wij de richtlijnen die door de overheid zijn uitgezet, en die uitgebreid te lezen zijn op de officiële website www.saveyourticket.be . Naast de regeling, staat ook daar te lezen waarom deze maatregel levensbelangrijk is voor de sector. Enkel op deze manier kunnen we ons ervan verzekeren dat we in de toekomst nog onze gekende festivalzomer zullen kunnen herbeleven.

Kan ik mijn ticket doorverkopen?
Dit kan, hiervoor raden wij ten zeerste TicketSwap (http://www.ticketswap.be) aan. Op deze manier ben je zeker dat je op een veilige manier tickets koop of verkoopt.

Festival uren

Vrijdag 26 augustus van  19 tot 01 uur en Zaterdag 27 augustus 2022 van 14 tot 02 uur.
De bonnenverkoop eindigt vrijdag om 00u30 en zaterdag om 01u30.

De camping is open van vrijdag 16 uur tot zondag 12 uur.
 

Inkom

16 jaar is de minimale leeftijd, op de dag dat u het festival bezoekt. Hierop wordt geen enkele uitzondering toegestaan.
Dit wordt streng gecontroleerd aan de ingang!

Toegang voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking en hun begeleider (één persoon) kunnen binnen aan de artist/crew-ingang. Zij kunnen eveneens hun wagen parkeren op de artiestenparking. Volg hiervoor de pijlen naar de artist-parking. 

Huisreglement

Bij de aankoop van een ticket, verklaart de aankoper zich stilzwijgend akkoord met de volgende reglementen:
Tickets worden noch terugbetaald, noch omgewisseld, ook niet bij een gewijzigd programma.
Sterke drank is verboden onder 18 jaar.
Gedistilleerde dranken >22° zijn niet toegelaten.
De volgende voorwerpen zijn verboden op het festival terrein: dieren, eigen eten en drinken, spuitbussen, glas, blikjes, plastieken flessen, scherpe voorwerpen en eender welk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.
Grote handtassen en rugzakken zijn eveneens verboden. Op het terrein zijn - tegen betaling - lockers aanwezig waar u uw spullen kunt in opbergen.
Bij het betreden van het terrein kan je rechtmatig afgetast worden. Bij weigering wordt de toegang tot het terrein ontzegd.
Wij hanteren een nultolerantie inzake drugsgebruik en agressie. Bezoekers betrapt met drugs worden onmiddellijk van het festivalterrein verwijderd, alsook personen die zich agressief gedragen, en andere bezoekers hinderen in hun festivalbezoek. De security zal het toegangsbandje afnemen en de toegang tot het festivalweide ontzeggen.
Bezoekers betreden de festivalterreinen op eigen risico.
De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade, zowel fysisch als psychisch.
Met opzet beschadigingen toebrengen, stelen, etc... van bezittingen van het festival of van anderen hun eigendommen/bezittingen is niet toegestaan. We werken er hard aan een mooie omgeving te creëren, respecteer dit ook.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, draag zorg voor je bezittingen.
Bezoekers van het festival gaan automatisch akkoord dat je kan gefilmd en/of gefotografeerd worden tijdens het festival. Deze afbeeldingen worden bewaard en kunnen gebruikt worden om ons event te promoten.
Wanneer bezoekers gevat worden met drugs of verboden wapens, zal de politie verwittigd worden die een proces-verbaal zullen opstellen en de boete moet onmiddellijk betaald worden.
Drank- en eetbonnen worden nooit teruggenomen en zijn enkel geldig op de dagen van het festival. De bars sluiten stipt op zaterdag om 02u00, daarna kan geen drank of food meer besteld worden en vervalt de waarde van de bonnen.

Camping reglement

Deze regels maken integraal deel uit van het Land of Love-huisreglement. Iedere ticketkoper verklaart op de hoogte te zijn van deze regels en zich daaraan te houden.
Voor je campingweide op mag, zullen je spullen doorzocht worden. Indien je dit weigert, wordt de toegang je ontzegd en wordt geen ticket terugbetaald.
Alleen bezoekers met een geldig campingbandje mogen het kampeerterrein op. Campingtickets zijn per persoon, niet per tent.
Als bezoeker dien je alle instructies van onze security en vrijwillig personeel op te volgen. Dit houdt eveneens instructies in als het gaat over het plaatsen van je tent. Alle nooduitgangen en voorziene gangen tussen de tenten dienen vrij te blijven.

Stritk verboden op het kampeerterrein:
- Auto's, fietsen of enig welk ander vervoermiddel. Als je met de auto komt, zal je nog een parkeerticket nodig hebben. De parking bevindt zich vlak naast de kampeerweide. Als je afgezet wordt, dien je de afstand tussen de kiss 'n ride zone en het kampeerterrein te voet af te leggen.
- Winkelkarren zijn verboden, enkel trolley's en zakken zijn toegelaten
- Alles in glas, zowel wat drank als eten betreft
- Drank mag alleen in blik binnen, dus niet in glas. Er mogen ook geen tapinstallaties mee op de campingweide. Er is een bar voorzien op het terrein.
- Gasflessen, stroomgeneratoren
- Iedere vorm van geluid dat als storend kan ervaren worden door je medekampeerders. Respecteer elkaar tijdens de nachtrust!
- Huisdieren, behalve honden ter begeleiding van mindervalide personen
- Elke vorm van drugs of andere verdovende middelen
- Elke vorm van wapens, inclusief messen
- Het is verboden vuur te maken, ook eender welke vorm van BBQ is niet toegestaan.
- Wildplassen. Er zijn WC's en douches aanwezig.

Overtreden van deze regels zal resulteren in het verwijderd worden van de kampeerweide en van het festival, en indien nodig, aangifte bij de politie.​ Er worden in dat geval geen tickets terugebetaald.

Flyers en posters

Op en rond het festivalterrein (ook op de openbare weg) is het ten strengste verboden flyers of ander promotioneel materiaal te verdelen. Voor andere evenementen is er de mogelijkheid om de flyer in het programmaboekje te laten drukken. Gelieve ons hiervoor via de contactpagina te contacteren.

Parkeermogelijkheden

Rondom het festivalterrein zal een strikt parkeerverbod gelden.
Er is een (betalende) parking voorzien vlak bij de festivalweide. 
VIPS en partners kunnen hier gratis parkeren. 

 

(English version)

Ticket arrangements for 2020 edition ticketholders (updated on 25/02/2022)

The Covid 19-situation caused a lot of trouble for all summer festivals, including Land of Love. 2020 was supposed to be an expansion of the festival ("The Gates of Heaven"), but Covid 19 forced us to move the festival to August 2021. Almost a year later, reality has kicked in and we were once again forced to postpone this edition, to Friday August 26th an Saturday August 27th of 2022.

What does this mean to 2020 ticket holders?

The promotor, in conjunction with our ticket partner, decided to convert all tickets to a voucher. This voucher has a combined worth of your total order in 2020, including all fees.This voucher could be used for Land of Love 2021, or Land of Love 2022. A combination of both events is also possible.
Good to know: if you decided to keep youcher credit for the 2022 edition, you will be able to place your exact same order as you did for 2020. This includes entry tickets, booze bags, Golden Deck tickets, parking tickets and camping tickets.We will not raise the 2022 prices, so your 2022 order will be the exact same amount as in 2020. Ofcourse it is possible to order another combination of tickets, the voucher credit is freely spendable over both 2021 and 2022 editions. If your new choice exceeds the voucher credit, you will have to pay what's more the same way you would order tickets normally.

What about Early bird tickets?

Just like this year, 2020 ticket holders will have priority acces to the ticket sale of 2022. You will be able to get your tickets sooner than the general public, so you will be able to purchase an early bird ticket for the same amount.

FAQ (regularly updated):
I have tickets for Land of Love 2020. What now?
All tickets were converted to vouchers, which could be used for the next two editions of Land of Love. Check the information above this FAQ to see how this will work. Each 2020 ticket holder recdeived an email in May 2021, containing a personal voucher code. Please check your Spam folder if you do not see your mail. Should you have any problems, please drop us a line at tickets@landoflove.be .

I just tried my voucher code, but did not complete my order. Now my voucher code isn't valid anymore. What should I do?
Your personal voucher code is valid one time only. If you quit your order, then your voucher code isn't valid anymore. Voucher codes which are used for unfinished orders, are validated again after about twenty minutes. After that time, you can try again with the same voucher code. Click the link in your email again after about twenty minutes, and enter your voucher code again.

I didn't have tickets for Land of Love 2020. Can I still attend the 2022 edition?
Ticket sale for the 2022 edition has been opened for 2020 ticket holders first. Should there be any tickets left after this period, those will be put up for sale for the general public starting Wednesday, March 9th 2022, from 6pm.

Can't I just keep my ticket and attend Land of Love 2022 with it?
The organisation has chosen to convert all tickets to voucher credit, usable for the next two editions (2021 and 2022). This means printed 2020 tickets are not valid anymore and will not be accepted at Land of Love  2022.

Can I use my booze bags from the 2020 edition to get my drink tokens at Land of Love 2022? Can I enter the parking site with my parking ticket from the 2022 edition?
No, all tickets from 2020 have been converted to voucher credit. This includes booze bags and parking tickets. You will have to purchase new booze bags and parking tickets for the 2022 edition. These will be put up for sale at the same price as the 2020 tickets.

I won a ticket for the 2020 edition. Can I attend the  2022 edition with this ticket?
All ticket winners will be contacted in person for a suitable arrangement.

What happens to my voucher when Land of Love 2022 is sold out?
Land of Love 2020 ticketholders will have the opportunity to buy their ticket for the 2022 edition before the general public. This way, they are ensured to be able to purchase a ticket for the 2022 edition. Once the general public sale has started, their voucher still can be exchanged for 2022 tickets, as long as tickets are available. When Land of Love 2022 is sold out, no tickets can be bought anymore, not even with voucher credit. The voucher can also still be used to buy 'Booze bags' and parking tickets for the 2022 edition, as long as the sale is on, and these types of tickets aren't sold out too.

I received two or more vouchercodes. Can I combine them?
For each order made, a corona voucher has been sent out. Since there were multiple orders made, these cannot be combined.

When will Land of Love 2022 take place?
Land of Love 2022 will take place on Friday, 27th and Saturday, August 28th 2022.

How is this legal?
The government has decided that all mass-events, including festivals, are cancelled until August 31st 2020. Together with this decision, they have structured an agreement concerning all events. All tickets, camping- and parking vouchers and drink vouchers ('booze bags') were converted to a voucher', which will be valid for 2 years. The voucher will be the same worth as the ticket(s), and can be used to buy any ticket for the next two editions of Land of Love. This guideline protects the customer, and reduces the economic damage to the event organisation to a minimum.
If you have any questions about your ticket, you can mail us at our special mailbox at tickets@landoflove.be .

Why do we choose this way?
This way, we are using the guidelines as provided by the Belgian government. These are explained in detail on the oficial website www.saveyourticket.be. You will also find the exact reasons for these guidelines on that page. In short: only this way we can save our event scene, and be assured of a new summer of festivals in the future.

Can I re-sell my ticket?
This is possible, we strongly advise TicketSwap (http://www.ticketswap.be) to do this. This way, you are sure you are safe when selling or buying tickets.

Festival hours

Friday 26th August from 7pm to 1am and Saturday August 28 from 2pm until 2am.

Camping hours are from Friday, 4pm intil Sunday noon 12pm.
 

Entry

You have to be at least 16 years of age on the day of the festival. No exceptions of any kind will be allowed.
This will be endorsed at the entrance!

Entry for disabled people

People with disabilities can enter the festival, together with one companion, through the artist/crew-entry. They can also park their car at the artist-parking. Follow the artist praking signs.

House rules

When purchasing a ticket, each buyer silently agrees to the following terms and conditions:
Tickets will never be refunded or exchanged, even when a change in line up occurs.
Liquor is forbidden under 18 years.
Strong liquor (>22° of alcohol) is not allowed.
Following items are strictly prohibited on the festival site: animals, own drinks and food, spray cans, glass, cans, plastic bottles, sharp objects and any other object that can be considered as dangerous by the organisation.
Big handbags and backpacks are also not allowed. Lockers are available on site. A key can be purchased at the locker desks.
By entering the festival site, you give your consent to be searMensen met een beperking en hun begeleider (één persoon) kunnen binnen aan de artist/crew-ingang. Zij kunnen eveneens hun wagen parkeren op de artiestenparking. Volg hiervoor de pijlen naar de artist-parking.ched. Not allowing this search will result in a non-entry.
We go by a zero tolertion against drugs and any form of aggression. Visitors who get caught dealing or using drugs will immediately be removed from the site. The same goes for people who act in an aggressive manner, and those who oppose other visitors. Members of the security will remove their entry bracelet and escort them to the exit gates.
Visitors caught with drugs or any prohibited weapon, will be handed over to the local police and will be charged. Any fine resulting out of this charge is to the visitor's account.
Visitors enter the fesrival site by their own risk.
In no way the organisation can be held responsible for any damage, albeit physical or psychological.
Damaging property of the organisation, stealing property etc is strictly prohibited. We work very hard to provide our visitors a magical and safe environment, respect will be highly appreciated.
The organisation cannot be held responsible for any theft of your belongings. Take good care of your personal stuff.
Visitors who enter the festival site, automatically give their consent to being filmed and/or photographed. These images will be stored and can be used to promote future events of this organisation.

Drinktokens and foodtokens cannot be refunded or exchanged and are strictly valid on the two days of the festival. Bars will close at 2am sharp, no more drinks or food can be obtained after that. Remaining value of any tokens are void from that moment.

Camping Rules

These rules are part of the official house rules of Land of Love. Every camping ticket buyer agrees to these rules silently.
Before entering the camping site, you agree to have your belongongs searched. Refusing this search will be denied access, without refund. 
Only visitors carrying a valid camping bracelet can enter the camping site. A camping ticket is per person, not per tent.
As a visitor, you must follow any and all guidelines as instructed per our camping site security and volunteers. This includes instructions on where and how to position your camping tent, as all emergency exits and lanes have to be kept free.

Strictly forbidden on the camping site:
- Cars, bikes or any other form of transportation. If you arrive by car, you will need an additional parking ticket. The parking is conveniently located next to the camping site. If you are being dropped off, you will need to get to the camping site by foot from the kiss and ride zone.
- Shopping carts, only trolleys and bags are allowed
- Anything in glass, albeit drinks or food
- Only drinks in cans are allowed: no glass or tap installations!
- Gas cilinders, power groups or generators​
- Any loud sound equipment: respect each other in your fair night's rest!
- Any pets, except for guidance dogs
- Any form of drugs or narcotic substances
- Any weapons, including knives 
- Making any form of fire, including any form of BBQ.

Violating any of these rules will result in being removed from both the camping site and the festival without any refund.

Flyers and posters

It is strictly forbidden distributing any form of flyers or promotional material on the festival site and its surroundings. This also goes for the public road. Any damage inflicted by stickers, be it on property of the organisation or any third party, will be held accountable by the responsible party distributing said stickers.
Events can be promoted in our festival booklet. Please contact us for details.

Parkings

No parking will be permitted in the streets surrounding the festival site.
There will be a parking site next to the festival site. A fee will be charged on entering the parking site.
VIP and festival partners will be able to enter the parking for free.

 

Partners
News
Line up
Crew
Tickets
Practical
Social
Land of love
Contact
Spotify playlist
History
Traffic